Category Archives: Tái sử dụng

Bọc lại đệm ghế cho tiết kiệm

Nhà thì sẵn vải nỉ. Bộ đệm da cũ vứt trên kho lâu rồi nhưng thực tình là vẫn dùng tốt, chỉ tội sờn da thôi. Mà năm ngoái, ông bà mua đến 2 bộ đệm kiểu lông lông rồi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại May vá, Tái sử dụng | Bạn nghĩ gì về bài viết này?