Monthly Archives: Tháng Một 2012

Soft letter – Chữ vải

Chôm chỉa được ý tưởng của bọn Ottobre. Cái bọn này mẫu thì đẹp nhưng mà khó cắt kinh khủng. May quá có mấy cái chữ cái này nó để rất dễ nhìn. Tận dụng mớ vải vụn (hê hê, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại May vá, sewing craft | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thảm lót chân tận dụng vải thừa

Đọc bài hướng dẫn mới nhớ mình cũng làm được cái tương tự. Béo kêu màu mè quá nhưng mà mình lại thích. Càng màu mè càng thích. Chẳng qua là tận dụng mấy dải vải thừa thôi mà:

Đăng tải tại May vá, quilting, patchwork | 5 phản hồi