Monthly Archives: Tháng Chín 2011

Trung thu 2011

Nhớ Trung thu năm ngoái, Sóc trong bụng mẹ (được 6 tháng), cũng được làm bánh trung thu. Năm nay, Pu trong bụng mẹ được 3 tháng cũng được làm bánh trung thu. Năm nay, bố còn làm cả đèn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện em Sóc và tình yêu của bố mẹ | 3 phản hồi

Đi chơi 3-9

Gọi là đi chơi 2-9 nhưng mà bố không duyệt đi ngày 2-9 vì cái tội là đông, bảo là có hâm mà ra đường ngày này, thích đi chơi thì mai đi. Ở, mai đi, mẹ con chuẩn bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyện em Sóc và tình yêu của bố mẹ | 4 phản hồi